Montag, 21. November 2016
Už zase odmítnutí? 5. část

Zde se dozvíte, jak to to můžete dělat lépe!


 • Univerzální žádost / sériové dopisy

Napsání žádosti o práci stojí čas a energii. Neudělejte ale tu chybu, že pošlete všem zaměstnavatelům tu stejnou, univerzální žádost bez návaznosti na konkrétní pozici (jak již bylo popsáno ve třetí části)

 • Mlžení a lhaní – při pohovoru vše vyjde najevo

Je trapné, pokud se chce personalista při pohovoru přesvědčit o Vašich excelentních jazykových znalostech a Vy budete pouze něco koktat. Lhaní a přehánění brzy vyjde najevo a Vy půjdete z kola ven.

 • Vzorové žádosti z internetu či příruček

Držte se dál od různých univerzálních vzorů žádosti! Jako inspiraci pro podměty a stavbu ano, ale z přejímání celých vět a formulek typu: „Tímto se ucházím...“ nebo: „S velkým zájmem jsem si přečetl/a Váš inzerát“ bude personalista jen znuděně zívat.


Zde je na místě individualita a kreativita. Vyzdvihněte již v první větě, proč jste právě Vy se svými znalosti a potenciálem vhodný kandidát.

 • Podmiňovací způsob, „mohl/a bych“, „měl/a bych”…

 Nic nevyděsí personalistu více než uchazeč, který není přesvědčen o svých schopnostech.
 Podmiňovací způsob může působit nejistě a málo sebevědomě.

Používejte proto spíše aktivní formulace jako: „Těším se na rozhovor s Vámi“, „Od března jsem Vám k dispozici“.

A na závěr – klíč k úspěchu

Ukažte, jaké Vaše schopnosti, znalosti a osobní vlohy mohou být firmě ku prospěchu a také, co jste ochotni pro vypsanou pozici vykonat – pouze tak Vám bude věnována pozornost.

Hodně štěstí!


Odborné rady od naší personalistky


Pokud se Vám tento příspěvek líbí a pomohl Vám, budeme rádi, pokud nám na Facebooku udělíte „to se mi líbí“, anebo ho budete sdílet se svými přáteli!


Donnerstag, 17. November 2016Už zase odmítnutí? 4. část
Zde se dozvíte, jak to to můžete dělat lépe!Nepřehlednost; žádné odstavce a bez struktury


Personalisti často dostávají životopisy, u kterých chybí jednotná myšlenka prostupující celým textem. Pomozte svému čtenáři rychle obsáhnout vývoj Vaší kariéry a uspořádejte svůj životopis do bloků.
Osvědčilo se:                                                                               

o       Osobní údaje
o       Vzdělání (škola, studium)
o       Profesní činnost – vlevo časové údaje, vpravo pracovní činnost s názvem firmy, odvětvím, oddělením, názvem pozice a popisem práce
o       Další vzdělání (kurzy)
o       Další kvalifikace – znalosti, které jsou důležité napříč profesemi, jako např. jazykové a IT znalosti
o       Eventuelně – dobrovolnická činnost.


Ležérní, neformální způsob vyjadřování


Dbejte na „správný tón“ Vaší žádosti. Raději až příliš formální než ležérní nebo dokonce vychloubačný.

Pište tak, jako byste hovořili s personalistou osobně. Přátelsky, zdvořile, přirozeně a nestrojeně. Absolutní tabu: smajlíci

Neseriózní emailová adresa


Zlaticko6@seznam.cz, superman007@centrum.cz...

Tyto a podobné emailové adresy nemají ve Vaší žádosti co dělat.
Kdo chce být brán vážně a být vnímán jako kompetentní uchazeč, měl by se zamyslet nad serióznější soukromou emailovou adresou.
Omezte se na jméno.příjmení@...

Ignorovaný dotaz na výši mzdy


Je běžné, že se firma ve své nabídce pracovního místa ptá na Vaši představu o platu. Prosím neignorujte tuto otázku, mohl by vzniknout dojem, že jste si nabídku pečlivě nepřečetli.

Ale abyste nepůsobili příliš domýšlivě, anebo abyste nešli příliš pod svou cenu, doplňte žádost touto větou: „Mé konkrétní představy o finančním ohodnocení bych s Vámi rád/a probral/a osobně na základě dalších informací o vypsané pozici.“
Odborné rady od naší personalistky

V našich dalších příspěvcích, vždy v pondělí a ve čtvrtek, se dozvíte, jak se lépe ucházet o práci.

Pokud se Vám tento příspěvek líbí a pomohl Vám, budeme rádi, pokud nám na Facebooku udělíte „to se mi líbí“, anebo ho budete sdílet se svými přáteli!Montag, 14. November 2016

Už zase odmítnutí? 3. část
Zde se dozvíte, jak to to můžete dělat lépe!


 • Neokomentované mezery

Personalisté milují hledání různých nesrovnalostí – a proto vynechaná časová období bijí přímo do očí. Tyto tzv. mezery jsou delší než dva měsíce, ke kterým jste neuvedli žádnou činnost.

Mezitím, co jste si hledali práci (ne “co jste byli nezaměstnaní”), jste třeba navštívili nějaké vzdělávací kurzy nebo jste působili v nějakém spolku, či jste někde při nějaké příležitosti vypomáhali. Každá tato časová mezera by měla být věrohodně odůvodnitelná.
Buďte odvážní a upřesněte činnost, kterou jste vykonávali, ať je zřejmé, že jste jen tak nelenošili.

A – nezadávejte pouze rok vykonávané činnosti, ale i měsíce (ne 2001 – 2002, ale 2/2001 – 10/2002)


 • Příliš podrobné

Věděli jste, že si personalisté vyhradí maximálně tři minuty, aby si udělali obrázek o Vaší žádosti? Pokud chybí zásadní formality, tak jste “venku“ už po třech sekundách.

 Žádný personalista nechce číst romány. Vaše žádost by se tedy měla vejít na jednu stranu, Váš životopis na dvě. Napište to nejdůležitější, co přesně souvisí s touto konkrétní žádostí.


 • Fotky z dovolené, z oslav nebo fotky celé postavy

Prosím, žádné vlastnoručně nacvakané fotky nebo dokonce fotky z mobilu. Fotografie od profesionála je naprostou nezbytností. První dojem budete dělat právě skrze Vaší fotografii .

Dbejte na světlé pozadí fotografie, na pěstěný zevnějšek, vzpřímené držení těla, vhodné oblečení a to nejdůležitější: na Váš přátelský, sympatický úsměv.


 • Žádná souvislosti s vypsanou pozicí

Nevzbuďte u personalisty dojem, že jste tu samou žádost, kterou má před sebou, napsali na mnoho jiných pozic.
  
Vyzdvihněte ty kompetence a silné stránky, které odpovídají vypsaným požadavkům, a na které firma u této pozice klade důraz.


 • Špatné pořadí v životopisu

Personalisté se zajímají o Vaše nedávná zaměstnání více než o ty, které jste vykonávali před mnoha lety.

Používejte tedy obrácenou chronologickou strukturu a vyjmenujte jako první ty nejnovější pracovní místa a popište je podrobněji než ty staršího data.Odborné rady od naší personalistky

V našich dalších příspěvcích, vždy v pondělí a ve čtvrtek, se dozvíte, jak se lépe ucházet o práci.

Pokud se Vám tento příspěvek líbí a pomohl Vám, budeme rádi, pokud nám na Facebooku udělíte „to se mi líbí“, anebo ho budete sdílet se svými přáteli!


Donnerstag, 10. November 2016Už zase odmítnutí? 2. část
Zde se dozvíte, jak to to můžete dělat lépe!


 • Pravopisné chyby, gramatické chyby a překlepy – Jedny z hlavních příčin odmítnutí
Personalisté se tak domnívají, že:
Buď dostatečně dobře neovládáte svůj mateřský jazyk, nebo pracujete povrchně a nedbale. Anebo ještě hůře: to neberete dostatečně vážně.

Proto: Nespoléhejte se na automatické opravy Vašeho textového editoru. Nechte si raději svůj text zkontrolovat od jednoho nebo více lidí


 • Nesprávně napsané jméno a adresa firmy
Zásadní chyba, kterou Vašemu potencionálnímu zaměstnavateli prokážete nedostatek respektu. Ještě horší je potom, pokud jste předtím psali žádost jiné firmě a adresu jste zapomněli změnit.


 •  Špatně zjištěná kontaktní osoba či oslovení nekompetentní osoby
Velmi podobně nepříjemné jako výše popsané, ale v tomto případě se personalista cítí osobně dotčen – a to je špatná výchozí pozice pro domlouvání termínu pohovoru.
Oslovení „Vážená/ý paní/pane“ by mělo být opravdu jen výjimkou, a to v případě, že kompetentní kontaktní osobu nebylo možné ani telefonicky dohledat.


 • Chybí Vaše kontaktní údaje
Těžko se tomu dá uvěřit, ale skutečně se to stává! Skvěle napsaná žádost o práci, výborná kvalifikace, která přesně pasuje na vypsanou pozici. Ale kde jen mám tento klenot dohledat?

Jméno, adresa, telefonní číslo a soukromá emailová adresa jsou nezbytností! Ještě lepší je, pokud zmíníte i čas, kdy jste nejlépe dostupní, což je obzvláště důležité, pokud jste ještě v neukončeném pracovním poměru.


 • Nejednotný typ písma a styl, příliš mnoho barev

Neutrální barvy, decentní šedá pro stínování a tučné zvýraznění pro nadpisy jsou v pořádku. Ale časté střídání stylů písma mate a unavuje čtenáře.

Times New Roman platí jako obzvlášť dobře čitelný – ale také trochu konzervativní. Arial působí sice moderně, ale také “technicky“ a chladně. Jiné vhodné styly písma pro Vaši žádost o práci jsou například Calibri, Cambria, Garamond, Georgia a Verdana.


Odborné rady od naší personalistky

V našich dalších příspěvcích, vždy v pondělí a ve čtvrtek, se dozvíte, jak se lépe ucházet o práci.

Pokud se Vám tento příspěvek líbí a pomohl Vám, budeme rádi, pokud nám na Facebooku udělíte „to se mi líbí“, anebo ho budete sdílet se svými přáteli!Donnerstag, 3. November 2016Už zase odmítnutí? 1. část
Zde jde seznam těch největších chyb při psaní žádosti o místo:

Už jste si dali s Vaší žádostí o místo tolik záležet, všechno znovu a znovu opravovali, pročítali, pak ještě jednou přepsali a věříte, že jste tentokrát vychytali všechny nedokonalosti. A přesto: opět jste nebyli pozváni k pohovoru.

Možná jste přeci jenom nemysleli opravdu na všechno?

1. Pravopisné chyby, gramatické chyby a překlepy

 1. Jméno a adresa firmy nebyly napsány správně
 1. Špatně zjištěná kontaktní osoba či oslovení nekompetentní osoby
 1. Chybí Vaše kontaktní údaje
 1. Nejednotný typ písma a styl, příliš mnoho barev
 1. Neokomentované mezery
 1. Příliš podrobné
 1. Fotky z dovolené, z oslav nebo fotky celé postavy
 1. Žádná souvislosti s vypsanou pozicí
 1. Špatné pořadí v životopisu
 1. Nepřehledné; žádné odstavce a bez struktury
 1. Ležérní, neformální způsob vyjadřování
 1. Neseriózní emailová adresa
 1. Ignorovaný dotaz na výši mzdy
 1. Univerzální žádost / sériové dopisy
 1. Mlžení a lhaní – při pohovoru vše vyjde najevo!
 1. Vzorové žádosti z internetu či z příruček
 1. Podmiňovací způsob, „mohl/a bych“, „měl/a bych”…
Odborné rady od naší personalistky

V našich dalších příspěvcích, vždy v pondělí a ve čtvrtek, se dozvíte, jak se lépe ucházet o práci.

Pokud se Vám tento příspěvek líbí a pomohl Vám, budeme rádi, pokud nám na Facebooku udělíte „to se mi líbí“, anebo ho budete sdílet se svými přáteli!Dienstag, 1. November 2016


Srdečně Vás vítáme!Brzy zde naleznete zajímavosti týkající se hledání zaměstnání, pracovních pohovorů, kariérního růstu, studia, pracovních výzev, ale i novinek z Vašeho regionu.

A to jedinečné:

Od naší personalistky obdržíte cenné odborné rady a odpovědi na otázky typu: „Proč jsem byl/a opět odmítnut/a?” „Co jsou ty nejzásadnější chyby z pohledu personalistů při ucházení se o práci?” „Jak se při ucházení o práci odlišit od ostatních.” Atd. atd.…


Těšíme se na Vás!

http://jobrybnik.cz/

Dienstag, 4. Oktober 2016


Vítejte!Naše vize

Jsme přesvědčeni, že v jižních Čechách existují lidé s výbornou kvalifikací stejně jako firmy s vysokou poptávkou po kvalifikovaných zaměstnancích.

Pomocí našeho regionálního portálu s novými pracovními místy se snažíme podpořit jihočeský pracovní trh. Rovněž tímto chceme poskytnout impuls pro zvýšení hodnoty celého regionu.

Díky získaným zkušenostem víme, že kandidáti z regionu s mnohem větší pravděpodobností zůstanou se svým vybraným zaměstnavatelem dlouhodobě. Kompatibilita místa bydliště s místem výkonu práce přispívá k vyšší životní úrovni, i přestože se dnes klade důraz na mobilitu a flexibilitu.


Naše mise

Jako spolehlivý partner pro obchod a ekonomiku nabízíme zásadní přidanou hodnotu skrze moderní koncepty se stálým zaměřením na požadavky náboru a rovněž i zájmy kandidátů. S námi nejste jedni z mnoha - náš regionální tým poskytuje osobní a kompetentní podporu a poradenství.

Rychle a přímo spojujeme zaměstnavatele s uchazeči o zaměstnání. Proto jsme učinili obsluhu našeho portálu co nejsnazší - jak pro kandidáty, tak pro firmy.